PVC-Varmepumpehus

Varmepumpehus av vedlikeholdsfri PVC. 

Vindex Brosjyre

Vindex sitt varmepumpehus gir et elegant utseende som beskytter varmepumpen mot regn, sludd og sne. Varmepumpehuset er vedlikeholdsfritt og gir nok luft til varmepumpen.

En vil få bedre gjenvinningsfaktor også ved bruk av varmepumpehus som hindrer snø og regn å bli til is i pumpen. Oppstår en slik situasjon med nedising vil pumpen måtte smelte isen ved å gå over i avriming. På kalde dager vil det innvendig virke som om pumpen «leverer» kald luft i stedet for varme. Med et varmepumpehus kan pumpen arbeide i lengre perioder med å lage varme før pumpen må avrime seg.

Ta kontakt for tilbud. post@vindex.no

Se også hva andre skriver om varmepumpehus:

Mange synes det er greit å kamuflere varmepumpens utedel og velger å kjøpe hus som kan beises i boligens farge.
Hvorfor varmepumpe hus?
Varmepumper må tåle alt slags vær og store temperatur variasjoner. Dette medfører store belastninger og unødig slitasje på varmepumpens utedel. Det kan derfor med fordel monteres ett beskyttende hus over varmepumpen, uten at dette reduserer varmepumpens evne til å oppta energi fra luften.

Økt effekt!
Et varmepumpehus vil gi deg som eier av en varmepumpe en effekt økning på ditt anlegg. Dette oppnåes ved at pumpen blir skjermet og får mer stabile forhold å jobbe under. Varmepumpehus er utformet slik at luften strømmer fritt rundt utedelen, men likevel gir konstruksjonen en «lun» plass for varme pumpen.

Mindre vedlikehold!
Overbyggets utforming gir også mindre vedlikehold og lengre service intervaller. Dette ved at sjalusiene på fronten og på sidene hindrer løv, gress og lignende å samle seg opp på utedelens register. Noe som også medfører effekt tap.

Penere fasade!
Ved montering av overbygget gir du også boligen din en «ansiktsløftning». Det blir lettere å gjøre varme pumpen til en del av fasaden. Det vil også oppnåes en viss støydemping etter montering.

Solid håndverk!
Over byggene er laget av materialer som ikke trenger maling. Dette gir en lang levetid. Overbygget kan også lett males i husets farger.
Montering utføres på en meget enkel og effektiv måte, som letter vedlikehold og service av varmepumpen.

Mer informasjon finnes under menyen Brosjyrer + Mer…