NYHETER

Vindex kan nå tilby lufteskodder til fjøs, plantørke eller driftsbygning. Denne er laget i hvit PVC og er dermed vedlikeholdsfri. Vindex kan tilpasse størrelsene på luftespaltene bl.a. for å holde fugler ute.

Ta kontakt for mer opplysninger. (VINDEX navnet er ikke med)    Flere nyheter nede på siden!

Lufte skodde fjøs 1190x790-12-15

Lufte skodde fjøs 1190x790-12-15-Skrå

Illustrasjon 1

Prosjekt med mulighet for lufteskodder.

Plantørke

Monterte Lufteskodder med 18 mm spalte mellom lamellene.

Postkassestativ i PVC

postkassestativ-forfra

postkassestativ-forfra

Det er beregnet 4 postkasser på bakveggen. Ytterlige postkasser, 2-4 stk, kan monteres innenfor sideveggene uten å forstørre huset. Det er også gitt plass til informasjonstavle over kassene på bakveggen. Vi har beregnet plass for de store postkassene som posten selger. NB: Postkasser og informasjonstavle er ikke med i leveransen.

postkassestativ_fra_venstre_sidepostkassestativ_sett_fra_hoyre_side